Talegenkendelse

Populært sagt er talegenkendelse det modsatte af talesyntese, dvs. talegenkendelse betegner interaktionen mellem menneske og maskine som “tale-til-skreven tekst/kode”, mens talesyntese betegner processen “skreven tekst-til-tale”.

Talegenkendelsen opdeles typisk i to typer: Automatisk talegenkendelse og generel diktering. Førstnævnte relaterer sig til kommandostyret genkendelse af f.eks. tal (f.eks. overførsel mellem bankkonti) eller foruddefinerede navne (f.eks. bynavne ved billetbestilling) best uniforms college football. Den sidstnævnte skal i bredeste forstand kunne genkende en hvilken som helst sætning eller indtalt besked.

I grænseområdet mellem disse to typer, ligger så den domænespecifikke diktering, f.eks. medicinsk diktering, som eksempelvis anvendes i forbindelse med EPJ-systemer, hvor man har udvalgt et (lingvistisk) begrænset område/domæne for at optimere genkendelsesprocenten i et system.

Generel diktering, kan bruges som hjælpemiddel til personer, der har svært ved at stave, som fx ordblinde compare electric shavers. Diktering er i dag, tilgængelig for stort set alle, på fx smartphone, computer og mac.