Villa Retiro

Villa Retiro ble bygget i Molde i 1874 som konsul Christian Johnsens sommerbolig. Til villaen hørte et storslått parkanlegg som var åpen for lokalbefolkningen. Eiendommen står i dag (2016) på Riksantikvarens liste over kulturminner i Molde.

I boken «Møre og Romsdalen – en Reisehåndbog», utgitt på Cammermeyer Forlag i Kristiania i 1892, beskriver forfatteren Bastian Dahl Retiro-anlegget slik:

«Bagenfor husene en herlig park med smagfulle anlæg, lysthuse, damme, vandspring, statuer, osv. Fri adgang for publikum.»

Den 19. oktober 1915, da både Christian Johnsen og hans hustru Jensine Wilhelmine var døde, ble Villa Retiro formelt ført over på døtrene Karen Kristine Johnsen (“tante Kalla” – 1859-1937) long sleeve soccer t shirts, Johanne Doris Petrea Johnsen (“tante Hanken” – 1870-1954) og Birgitte Hilmara Allan Johnsen (“tante Mara” – død 1950). De ble omtalt som “tantene på Retiro”.

I 1916 ble en parsell kalt “Knausen” utskilt fra hovedbølet, men beholdt innen Johnsen-familien. På *Knausen* ble det hotelldrift how to make beef meat tender.

Da Norges Banks gullbeholdning ble smuglet ut av landet etter Tysklands okkupasjon av Norge våren 1940, åpnet Hanken og Mara Johnsen dørene til Retiro for de involverte i gulltransporten. Om lag femti departementsansatte, bankfunksjonærer og frivillige støttespillere, også omtalt som «hovedtyngden av landets flyktende sentraladministrasjon», skal ha fått midlertidig husrom på Retiro under flukten fra okkupasjonsmakten i april 1940. Kong Haakon og kronprins Olav ble transportert til Knausen når det ble holdt statsråd og regjeringskonferanser under oppholdet i Molde. Trygve Lie skriver om ankomsten og oppholdet på Knausen:

«Vi kjørte — videre til Molde, hvor vi tok inn på villa Knausen. De andre regjeringsmedlemmene var kommet dit før meg. Vi ble enige om at ikke alle skulle bo på samme sted. Knausen lå et par kilometer fra Moldes sentrum, og vi var forberedt på at byen ville bli tyskernes neste mål. Statsministeren, Støstad og Sven Nielsen ble skaffet hus på Bolsøy prestegård, cirka en mil unna. Hindahl og Ystgaard slo seg ned på en bondegård et stykke fra prestegården. De andre regjeringsmedlemmene bodde under oppholdet i Molde hele tiden på Knausen. Der hadde vi det utmerket på alle måter. Vertinnen, frk. Johnsen

Chile Home JARA 18 Jerseys

Chile Home JARA 18 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, var et storartet menneske. Hun og jeg la planene for våre matforsyninger custom football uniform designer. Når det var konferanser eller statsråd, skulle regjeringens medlemmer ha sine måltider der. Nettene var heldigvis stille, så selv om dagene ble anstrengende, ble oppholdet på Knausen noe av en rekreasjon.»

Fotografen som i april 1940 tok det ikoniske bildet av kongen og kronprinsen ved en bjørkestamme utenfor Molde i april 1940, fortalte etter krigen at han hadde oppsøkt utenriksminister Halvdan Koht på Retiro for å få tillatelse til å intervjue og fotografere monarken og tronfølgeren.

Da alle de tre “tantene på Retiro” var døde ble eiendommen overtatt av deres nevø Christian Johnsen (1898-1977), sønn av Christian Johnsen den eldres eldste sønn Per Louis Johnsen.

I dag er eiendommen fortsatt et rekreasjonsområde for Molde-befolkningen. I juli 2015 ble et nytt stupetårn innviet på Retiro. Stupetårnet var finansiert gjennom et samarbeid mellom Molde kommune og private aktører.