Blankpil

Blankpil (Salix x meyeriana eller Salix fragilis x pentandra) er et sjeldent, hybrid løvtre pilefamilien / vierfamilien (Salicaceae). Det er en krysning av artene skjørpil og istervier, som blir opptil 15 meter høyt. Det har blitt dyrket i Norden og er naturalisert på spredte steder ved elver og vann i Danmark, det sørlige Finland leak proof water bottle, vestkysten av Sverige, og i Norge langs kysten fra svenskegrensen og nord til Sognefjorden, med en del populasjoner rundt Bergen. Den er relativt sjelden i vårt land.

Barken er brun til brunrød og furet, ungkvister kan være klebrige. Knoppene er rødbrune eller rustrøde, eggerunde og 5-8 mm lange thermos sports, og ofte klebrige, med tydelig innoverbøyd spiss meat tenderizing methods. De blanke og mørkegrønne, svært fintannede bladene er 7-12 cm lange og lyse- eller blågrønne under, bladstilk 10-15 mm med inntil 12 kjertler. Bladet er 3-5 ganger lengre enn det er bredt, og er bredest nær midten (ikke elliptisk) med en smal spiss. Bladets underside har ikke hårdekke. Ørebladene er små og runde.

Blankpil blomstrer i mai og hunntrær er meget uvanlige healthy reusable water bottles, de fleste individer er hanntrær. Den kan likne på elvepil i treets form, men atskiller seg ved en mer furete bark enn elvepil har. Arten vokser i fuktig, gjerne oversvømmet jord langs strender ved elver og innsjøer.