Vierraden

Vierraden är en stadsdel i stadskommunen Schwedt/Oder i Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland, belägen omkring 3 kilometer norr om staden Schwedts centrum. Vierraden utgjorde före 2003 administrativt en egen stad men är sedan kommunsammanslagningen 2003 en stadsdel (Ortsteil). Vierraden har omkring 1000 invånare discount football socks.

Den historiska stadskärnan är belägen vid floden Welse nära dess mynning i Oder.

Orten uppstod omkring en kvarn med fyra hjul vid Welse, omnämnd som die Mühle der vier Räder 1265. Ortnamnet Vierraden syftar på denna kvarn. År 1284 slöts freden i Vierraden mellan markgrevskapet Brandenburg och hertigdömet Pommern i orten. Den medeltida borgen vid Welse omnämns första gången 1321. Vierraden fick stadsrättigheter år 1515 buy online water bottle. Den omgivande regionen i östra Uckermark har en lång tradition av tobaksodling water bottled in glass, som introducerades av invandrade hugenotter, och i staden fanns på 1800-talet en tobaksfabrik. Staden Vierraden förstördes till stora delar av Röda armén under andra världskriget. 2003 uppgick staden i grannstaden Schwedt.

Vierraden har ett tobaksmuseum, inrymt i den historiska tobaksfabriken som ursprungligen uppfördes 1875. Under 2000-talet har kyrkan som varit en ruin sedan 1945 delvis restaurerats. Bland andra byggnadsminnen i staden finns den medeltida borgruinen från början av 1300-talet, där Hungerturm ännu finns bevarat football referee uniforms, och det tidigare rådhuset från 1800-talet.