Erytritoltetranitrat

Erytritoltetranitrat (ETN) er et høyeksplosivt organisk stoff som er i nær slekt med det mye brukte sprengstoffet pentaerytritoltetranitrat (PETN) how to use lime squeezer. Kjemisk formel er C4H6N4O12.

ETN er noe mere sensitivt for slag og friksjon enn PETN. ETN er i ren form hvite og luktfrie krystaller som ligner vanlig sukker. ETN brukes som hjerte- medisin under navnet Nitroglyn. Det fungerer som en vasodilator på samme måte som nitroglyserin. ETN er meget lagringsstabilt, og viser ingen tegn på forandringer i molekylstrukturen etter lagring i fire år i romtemperatur. ETN har en positiv oksygen balanse, noe som betyr at molekylstrukturen inneholder nok oksygen til å oksidere alle karbon- og hydrogenatomene fullstendig. Faktisk produserer ETN et overskudd av oksygen når det detonerer:

ETN er oppløselig i etanol, aceton og andre ketoner, men uoppløselig i vann.

ETN ble først syntetisert av den britiske kjemikeren John Stenhouse i 1849. ETN kan fremstilles ved å nitrere søtningsmiddelet erytritol i en blanding av konsentrert salpetersyre og svovelsyre. ammoniumnitrat kan brukes som erstatning for konsentrert salpetersyre i produksjonsprosessen, men det gir et lavere utbytte. Erytritol er et sukkeralkohol som selges under navnet Sukrin childrens replica football kits. ETN er et populært sprengstoff blant hobby-kjemikere på grunn av lett tilgang på råstoffet erytritol, og en meget høy detonasjonshastighet på ca. 8100 m/sek. Til sammenligning har sprengstoffet trinitrotoluen (TNT) en detonasjonshastighet på 6900 m/sek how to tenderize steak before grilling. Det betyr at ETN kvalifiserer til bruk i panserbrytende hulladninsgranater.