Memelland

Koordinater: Memelland (litauisk Klaipėdos kraštas, tysk Memelland eller Memelgebiet how to use papaya as meat tenderizer; fransk Territoire de Memel) var et område definert av Versailles-traktaten i 1920 da det ble lagt inn under administrasjon av Ambassadørrådet. Memelland ble sammen med Saar og Danzig underlagt Folkeforbundets kontroll og folket i disse regionene kunne stemme over om de fortsatt skulle være en del av Tyskland i en folkeavstemning

Brazil Home DAVID LUIZ 4 Jerseys

Brazil Home DAVID LUIZ 4 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Bortsett fra i Saar ble det imidlertid ikke avholdt slike folkeavstemninger.

Det opprinnelige området til de baltiske folkegruppene kurlendere og skalvere ble erobret rundt 1252 av Den tyske ridderorden, som bygde Memelburg og byen Memel (i dag Klaipėda) running gel belt. I 1422 ble det trukket en grense mellom Preussen og Litauen under Melnotraktaten og denne grensen eksisterte fram til 1918.

Det da vesentlig etnisk tyske Memelland (andre etniske grupper var prøyssiske litauere og memellendinger) i området mellom elven og byen ble okkupert av Litauen i «Klaipėdaopprøret» i 1923. Området ble annektert av Tyskland 23. mars 1939 metal water bottles, okkupert i 1945 og annektert av Sovjetunionen i ble en del av Litauiske SSR.. Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har området vært en del av Litauen og Klaipėda fylke og Tauragė fylke.

· ·