Bue (geometri)

En bue er en del av en sirkel. En bue angis som en vinkel og dens radius. Lengden av bue angis som buelengde key lime squeezer.

Vinkelen måles i radianer eller grader, hvor grader kan bli delt opp i bueminutter og buesekunder thermos drink bottle with straw. En kan beskrive en sirkelbue ved å oppgi midtpunktet og radiusen til sirkelen den er del av, og hvor mange grader buen spenner over waterproof cycling pouch.

En bues lengde L, utspent av vinklen θ  i en sirkel med radius r  kan beregnes ved formlen:

Merk at 2π r er sirklens omkrets, og at θ/360° er et tall som representerer forholdet mellem vinklen θ og de 360° i en sirkel football kits online. (Hvis man bruker det naturlige vinkelmål erstattes 360° i nevneren med , og formlen blir rett og slett L = r θ.) Formlen kan forkortes med 2 til følgende formel:

Overstående kan omskrives slik at man med kjennskap til L  og r  kan beregne den vinkelen som buen utspenner:

Tilsvarende kan formlen omskrives slik at radiusen kan beregnes hvis vinklen og buens lengde er kjente: