G.O.Y.A. (Gunz Or Yay Available)

G.O.Y.A. (Gunz Or Yay Available) is the third studio album by American rapper Termanology, released on October 8, 2013, through his own record label, ST. Records, Statik Selektah’s Showoff Records, and Boston based label Brick Records.

The album includes guest appearances from Action Bronson, Chris Rivers, Dice Raw, DJ Kay Slay, DJ Premier, Doo Wop, Ea$y Money, H Blanco, Inspectah Deck, Juju, Lee Wilson, Lil Fame, Maffew Ragazino, N.O.R.E., Reks, Sheek Louch, Sway Calloway how to use meat tenderizer, Tony Touch and Wais P. The album is mostly produced by Shortfyuz.

On July 25, 2013, the first single from the album canteen water bottle, “Straight Off The Block” featuring DJ Kay Slay, Sheek Louch & Lil Fame, was released. The official music video for the single was released on October 11, 2013. On August 22, 2013, he released the second single “100 More Jewelz”. On September 10, 2013 running fuel belt reviews, he released the third single “Judo” featuring N.O.R.E.. The official music video for the single was released on September 18, 2013. On September 26, 2013, he released the fourth single “You Ain’t Safe”. On October 8 plastic water bottles reusable, 2013, he released the fifth and final single “Take My Turn”.

Janusz Janeczek

Janusz Janeczek (ur. 20 lutego 1952 w Sosnowcu) – polski geolog specjalizujący się w mineralogii, profesor nauk o Ziemi, w latach 2002–2008 rektor Uniwersytetu Śląskiego.

W 1976 ukończył studia z zakresu geologii na Uniwersytecie Wrocławskim running fuel belt reviews. Na tej samej uczelni uzyskał w 1983 stopień doktora nauk przyrodniczych i w 1993 stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w oparciu o rozprawę zatytułowaną Krystalochemia uraninitu i jego trwałość w warunkach redukcyjnych). 14 grudnia 1999 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk o Ziemi.

W latach 1974–1976 był zatrudniony jako pracownik techniczny w Muzeum Mineralogicznym Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1984 pracował na UWr, następnie został adiunktem na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W 1995 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2004 został zatrudniony jako profesor zwyczajny w tej jednostce.

Na Uniwersytecie Śląskim pełnił m.in. funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi (1993–1999), członka Komisji Uniwersytetu Śląskiego ds. Współpracy z Zagranicą (1993–1999) oraz prorektora ds. nauki, promocji i współpracy międzynarodowej (1999–2002). W 1994 został kierownikiem Zakładu Mineralogii, a w 2000 stanął na czele Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii. W latach 2002–2008 przez dwie kadencje sprawował urząd rektora Uniwersytetu Śląskiego, był wówczas m childrens replica football kits.in. zastępcą prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych.

W 1996 uzyskał członkostwo w Komitecie Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk thermos sports, był przewodniczącym tej instytucji. W 1997 został członkiem Komisji Naukowo-Technicznej przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki, następnie od 1998 do 2002 był radcą prezesa PAA. W latach 1998–2002 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, od 1999 do 2002 przewodniczył Radzie Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i w 2015.

W 2010 powołano go w skład rady Narodowego Centrum Nauki, a w 2016 został jej przewodniczącym.

Kazimierz Popiołek (1968–1972) • Henryk Rechowicz (1972–1980) • Sędzimir Klimaszewski (1980–1981) • August Chełkowski (1981–1982) • Sędzimir Klimaszewski (1982–1990) • Maksymilian Pazdan (1990–1996) • Tadeusz Sławek (1996–2002) • Janusz Janeczek (2002–2008) • Wiesław Banyś (2008–2016) • Andrzej Kowalczyk (od 2016)